Mary: Fra Kakaobonde til Inspirerende Kvinneleder ved Kuapa Kokoo

Mary: Fra Kakaobonde til Inspirerende Kvinneleder ved Kuapa Kokoo

 

Mary fikk fire mål tomt av sin ektemann. Der kunne dyrke nok til omtrent ti sekker kakao. Etter et år med dårlig avling klarte hun ikke å oppnå sin vanlige innhøsting. Da hun lærte om Kuapa Kokoos gode landbrukspraksiser, bestemte hun seg for å bli med i kooperativet i 2013.

Mary gikk på skole til hun var omtrent 10 år gammel, og har derfor evnen til å lese og skrive. Hun har også lært litt engelsk fra barna sine.

Hun jobber som kasserer for kjønnsgruppen som ble opprettet i hennes lokalsamfunn i landsbyen Tanokrom, i Suibo-sonen, Dadieso-distriktet. I denne gruppen lærer medlemmene hvordan de kan delta i alternative inntektsskapende ordninger.

Mary samler inn donasjoner på kjønnsgruppemøtene, slik at de kan bruke penger på materialene de trenger for å selge produktene sine. I gruppen tilbyr de også opplæring for kvinner i regnskapsføring for å lære dem om det med kontroll på utgifter og muligheten til å kunne spare penger.

Ved siden av hennes ansvar som kasserer, går Mary til markedet hver torsdag for å selge andre ting hun dyrker på gården sin. Det er tomater (som hun plukker på markedsdagen så de er ferske), okra, og aubergine. Hun forsyner også familien sin med hjemmedyrkede grønnsaker.

Mary bruker sin ekstrainntekt til å betale for barnas skolegang og universitetsavgifter. Hun har totalt ni barn, så å generere en ekstra inntekt er kritisk. Tre av hennes sønner, som bor hjemme hos henne, er også kakaobønder. De har lært alt de vet fra sin dyktige, økonomisk uavhengige og kunnskapsrike mor.

Mary er et eksempel på det viktige arbeidet Kuapa Kokoo gjør for å oppnå større myndiggjøring for, og styrking av kvinner i kooperativet. Uten dette engasjementet, ville kakao-dyrking ikke være mulig.

 

  
Tilbake til bloggen