Hva er egentlig Fair Trade?

Fair Trade er et handelssystem som fremmer bærekraftig og klimavennlig utvikling. Gjennom Fair Trade har millioner av småbønder og småprodusenter fått tilgang til ett større marked med færre fordyrende mellomledd og med forbrukere som er villig til å betale en mer rettferdig pris. Deres ansatte har fått bedre betaling og vilkår, og millioner av mennesker i Sør har kommet seg ut av fattigdom og ser nå en helt ny fremtid for seg selv og sine barn. Fordi Fair Trade innebærer langsiktige avtaler med bedre priser og lønninger enn i markedet forøvrig, blir det mulig for partene å investere i miljøvennelig produksjon. Fair Trade støtter manuell produksjon, økologisk jordbruk, gjenbruk av materiale og ressurser, samt bærekraftig bruk av naturressurser og produksjonsmetoder som er lite kapital- og oljekrevende. Fair Trade er et handelssystem som vil skape rettferdighet når det gjelder sosiale forhold, økonomi og miljø i verden.

Se gjerne nettsidene under for mer info:

www.fairtrade.no  

www.wfto.com

Gaver med mening

Fair Trade gaver gir tre ganger! Vi er gode på gaver med mening, til store og små anledninger.

Vi tilbyr meningsfulle gaver såvel til privatpersoner som til bedrifter og organisasjoner.

Hent inspirasjon i nettbutikken  

FairtradeEksperten (og tidligere Friends Fair Trade) leverer hvert år julegaver til ansatte i store og små bedrifter, organisasjoner og arbeidsplasser over hele Norge. Flere bestiller år etter år, og det må jo bety at de er fornøyde!

Vi er også en populær leverandør av gaver til forelesere, innledere, paneldeltakere etc. Mange kjøper inn gaveposer med sjokolade og kaffe.

Ingen kunder er for store eller for små, så ta kontakt for et godt tilbud på gode gaver med mening!